Bảo hành của tủ đông Hòa Phát

Bảo hành của tủ đông Hòa Phát

Tủ đông Hòa Phát có thời hạn bảo hành 30 tháng dài nhất trên thị trường.

Viết bình luận